• Nieuws
 • Agenda
 • Regio nieuws
 • Regio agenda

 • Nieuws archief
 • 23 - 10 - 2015 - H├╗skeamerkonsert op de iere moarn


  Freedtemoarn 23 oktober moarns om 8.30 oere wie der in optreden fan Weima & v.d. Werf yn de tsjerke c.q. húskeamer fan Siebe en Tryntsje Tjalma. Yn it kader fan de Fryske muzykwike koe dit oanfrege wurde. Siebe en Tryntsje hiene har hjirfoar oanmelden om it feit te fieren dat se 30 jier yn de eardere griffemearde tsjerke wenje. In keamer fol minsken wiene moarns al sa betiid tsjoege fan dit hiele gemoedelike optreden yn it sa gesellige en bysûndere hús fan de Tjalma's.

       Terug  • Wereldwinkel Workum
  • Yn.Ge.Wikkel
  • Hielkje van der Wal
  • Ida Hylkema
  • Buma
  • Houtkachelwarmte
  • Slapen in It Heidenskip
  • roeloffopma.nl
  • Bouwkundigburo Kampen
  • Ytsen Renema
  • Gebr. Van der Wal  it-heidenskip.nl - Makke troch Roelof Fopma.nl