• Dorpsplein
 • Dorps- en Streekbelang, info
 • Jeugdactiviteiten
 • Marktplaats
 •  

  Informatie van Dorps- en Streekbelang

  31 aug. 2020

  Jaarverslag Molenstichting

  (klik hier)

   

  26 aug. 2020

  Werk aan de weg Bolsward en Workum eind augustus weer los

  Van 31 aug. tot ca. 3 okt. is de provinciale weg N359 afgesloten voor alle verkeer gedurende de avond en nacht van 19.30u tot 5.30u, van maandag t/m vrijdagnacht. Onder info vind u een omleidingsroute.

  klik voor info

   

  25 juli 2020

  Omrop Fryslân komt nei dyn doarp: 6 augustus 2020 yn It Heidenskip 

  sjoch flyer

   

  7 juni 2020 

  It Heidenskip en Workum, verkeersafsluiting fietspad It Patersruntsje van

  08-06 2020 t/m 14-07 2020


  Vanaf maandag 08 juni t/m dinsdag 14 juli is het fietspad It Patersruntsje, tussen de Aldedijk en de Ursuladijk, bij Workum en It Heidenskip  afgesloten voor het doorgaand verkeer.
  Om welke werkzaamheden gaat het? Het fietspad It Patersruntsje, tussen de Aldedijk en de Ursuladijk, vinden beton onderhoudswerkzaamheden plaats. Lees verder

   

  Súdwest-Fryslân: onderzoek onder inwoners over energietransitie

  Inwoners van Súdwest-Fryslân kunnen tot en met 3 mei meedoen aan een onderzoek over de toekomst van de energievoorziening. Het onderzoek vindt plaats in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES). De gemeente heeft voor het onderzoek onafhankelijke specialisten ingehuurd van de TU Delft en het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO).

  Lees hier het hele persbericht

  Meedoen kan via deze link : www,sudwestfryslan.nl/toekomstvanenergie

   

   

                                                                     AANLEG GLASVEZEL

  april 2020 

  Aanleg glasvezel wordt gerealiseerd !

  Ook in de kern van It Heidenskip wordt glasvezel aangelegd. Het benodigde percentage van 35% inschrijving is gehaald. In juni 2020 start aannemer Allinq met schouwen in het aanleggebied om te kijken waar de aansluiting in huis komt.

   

  januari 2020

  Actuele situatie/stand van zaken betreft glasvezel voor Noard- en Súdwset Fryslân:

  Bericht van de Fryske Mienskip op Glas

  "Glasvezel voor de hele Mienskip; met dat doel voor ogen hebben we de afgelopen periode een vraagbundeling georganiseerd voor alle bewoners van de kleine kernen in Súdwest en Noardwest Fryslân ten zuiden van de A31.

  Om dit te kunnen realiseren is een gemiddelde deelname van 35% over het hele gebied noodzakelijk. Dorpsbelangen en vrijwilligers hebben zich hier hard voor ingezet. Hoewel een groot deel van de kernen meer dan 35% aanmeldingen heeft gehaald , zijn we er nog niet helemaal. Dat betekent dat we de aanleg van het glasvezelnetwerk in uw dorpskern (It Heidenskip) nog NIET kunnen garanderen. Toch hebben we er vertrouwen in dat we gezamenlijk de 35% alsnog kunnen halen!"

  Aanmelden tot zomer 2020

  Op dit moment heeft 26% van de bewoners zich aangemeld.
  Om er voor te zorgen dat de minimale deelname van 35% alsnog gehaald wordt, geven we de bewoners extra tijd om zich aan te melden. Alle bewoners die in aanmerking komen voor een aansluiting, kunnen zich tot de zomer van 2020 aanmelden. Haalt het  hele gebied  35%, dan komt er glasvezel!

  Meer informatie

  Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie, kijk dan op de website www.glasvezelvoorfryslan.nl of neem contact op met onze klantenservice via telefoonnummer 088 75 85 800. Onze klantenservice is bereikbaar op werkdagen van 8,30 tot 17,00 uur.

  Jaap Bosma en Anja Rombout
  DFMopGlas

   

  Bericht van de Fryske Mienskip op Glas

  23 juli 2019

  Beste inwoners van de bebouwde kom van Súdwest Fryslân,

  Komt er glasvezel in de kleine kernen van Súdwest Fryslân? Dat blijft nog even spannend. Het benodigde percentage binnen de bebouwde kom is nog niet behaald en inwoners krijgen nog tot 1 oktober de tijd om zich aan te melden zonder extra kosten.

  U woont binnen de bebouwde kom en u heeft een abonnement afgesloten. Bedankt! Laten we er samen voor zorgen dat ook in de kleine kernen voldoende deelname behaald wordt, zodat u binnenkort gebruik kunt maken van die snelle internetverbinding.

  Aanmelden zonder extra kosten tot 1 oktober 2019

  DFMopGlas en Glasvezel buitenaf zien genoeg potentie binnen de bebouwde kom en veel bewoners hebben zich al aangemeld. Daarom geven wij de inwoners die zich nog niet hebben aangemeld nog tot 1 oktober 2019 de kans zich aan te melden zonder extra kosten. Op die datum bekijken we opnieuw of het benodigde percentage is behaald. Is dat het geval? Dan krijgen ook de inwoners van de kleine kernen in Súdwest Fryslân glasvezel!

  Samen de schouders eronder

  Vindt u het belangrjk dat er glasvezel komt in uw woonplaats? Help dan mee om alsnog de benodigde 35% te halen! Attendeer uw buren, vrienden en/of familie en overtuig ze van de noodzaak en voordelen van glasvezel. Sommige inwoners willen graag op weg geholpen worden naar hun keuze voor een abonnement of vinden het fijn om hulp te krijgen bij het afsluiten van een abonnement.

  Meer informatie

  Heeft u nog vragen of wil u meer informatie? Kijk dan op de website www.glasvezelvoorsudwestfryslan.nl of neemcontact op met onze klantenservice via telefoonnummer 088 75 85 800

  Met vriendelijke groet,

  Jaap Bosma en Anja Rombout

  DFMopGlas

  (geplaatst 7 september 2019)

   

  Informatie over glasvezel 

  Geachte dorpsgenoten,

  Velen van u hebben de afgelopen weken post gekregen betreffende de aanleg van het glasvezelnetwerk. Er zijn op het moment twee potentiele aanbieders actief in onze gemeente. Te weten :

  1)      Kabelnoord. Deze is in eerste instantie aangewezen door de provincie om de gehele provincie Fryslân te ‘verglazen’. Dit met behulp van een achtergestelde lening van de Provincie Fryslân.

  Dit wil echter niet zeggen dat een andere partij niet aan de slag mag in de gemeente. In onze gemeente is die partij :

  2)      DFM / Glasvezel Buitenaf.  DFM is een fries initiatief (coöperatie) om Fryslân te verglazen , die daarbij hulp krijgt van Glasvezel Buitenaf. Deze laatst genoemde heeft al veel ervaring met glasvezel aanleg buiten onze provincie.

  Aan u nu de keuze?

  Dit is het moment om uw adres aan te laten sluiten op het glasvezel netwerk.  Nu nog een aanbieder kiezen.

  Volgens ons, Dorpsbelang, heeft DFM / Glasvezel Buitenaf veruit het beste aanbod.

  Namelijk:

  a)         iets voordeliger dan Kabelnoord

  b)         keuze uit 5 aanbieders , na 1 jaar nog meer

  c)         snellere aanleg , waarschijnlijk gaat dan eind 2019 de schop de grond in.

  d)         Iedereen kan op het netwerk worden aangesloten. Dus ook de adressen die nu reeds ‘kabel’ (Ziggo) hebben.

  Wij, als Dorpsbelang, raden u dan ook aan om voor DFM / Glasvezel Buitenaf te kiezen. Dit kan tot 10 juli 2019.

  De situatie kan zich voor doen dat een gedeelte van de gemeente Súdwest Fryslân zich aanmeldt bij Kabelnoord en een gedeelte Bij DFM / Glasvezel Buiten af. Het zou kunnen dat ze daardoor beide hun ‘minimale-deelname-norm’ niet halen. Hoe de vraag naar glasvezel dan alsnog gebundeld word is ons op dit moment nog niet duidelijk. Het kan ook zijn dat veel mensen zich (voor de zekerheid) bij beide opgeven. Wat de consequenties zijn als ze beide hun ‘norm’ halen ,  is ons nu ook nog niet duidelijk. Momenteel wordt dat uitgezocht.

   Mochten wij meer nieuws hebben omtrent dit onderwerp, dan zullen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

   Voor vragen kunt u altijd mailen : dorpsbelang@live.nl

   (geplaatst: 02 juni 2019)

   

  Wil  je weten hoe de gemeenteraad functioneert? Word Gast van de Raad.

  Klik hier voor meer informatie

   

   

  Verkeersoverlast als gevolg van renovatie Súdergoabrêge

  De Súdergoabrêge wordt gerenoveerd en dit kan leiden tot verkeersoverlast op de N359. Men probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast wordt de brug na de renovatie op afstand bediend. Er is door de provincie een nieuwsbericht opgesteld - klik hier

  Met vriendelijke groet,
  Yvonne Sieswerda

  Stads-, wijk- en dorpencoördinator

  (4 jan. 2019)

   

  Introductie nieuwe wijkagenten

  Zij stellen zich graag aan u voor
  lees verder

  (19 okt. 2018)

   

  Informatiebijeenkomst woononderzoek 

  Op dinsdag 27 november organiseert de gemeente Súdwest Fryslân een informatiebijeenkomst woononderzoek. lees verder

  Deze bijeenkomst wordt gehouden in 
  De Klink, Ds. L. Tinholtstraat 1 Koudum (zaal 2) 

  Tijd: 19:30 - 21:30

  Aanwezig namens Companen: Roy Nieuwenhuis en stagiaire Companen
  Aanwezig namens gemeente SWF: Richtsje van Kammen, Romke Akkerman of Sjoerd Brandsma

  De regio Zuidwest is één van de zes regio's waar deze informatiebijeenkomsten worden gehouden. De indeling in regio's is volgens bijgaand kaartje. pdf klik hier

  Voor planning bijeenkomsten in de 6 regio's: klik hier

   

   

  30 + 31 oktober 2018

  Afsluiting deel Heidenskipsterdyk

  In verband met het opbrengen van nieuw asfalt op de drempels tussen de dorpskern en Koudum is dat deel van de Heidenskipsterdyk geheel afgesloten voor alle verkeer op dinsdag 30 en woensdag 31 oktober tussen ´s morgens 07.00 en ´s middags 17.00 uur 

   

  22 Januari 2018  Ondernemersbijeenkomst 

  Op 22 januari organiseert de gemeente Súdwest-Fryslân een bijeenkomst voor alle ondernemers in de gemeente. 
  Alle info verkrijgt u via onderstaande website:

  http://ondernemen.sudwestfryslan.nl.easyhandling.nl/nieuwsbrief/bekijk/sWe/1RCt

   

  Gemeente Súdwest-Fryslân, verkeershinder door aanbrengen verduurzamingsmiddel op diverse locaties, 13-06 t/m 15-06 2017

  Vanaf dinsdag 13 juni tot en met donderdag 15 juni 2017 is er sprake van ernstige verkeershinder op diverse locaties in gemeente Súdwest-Fryslân voor al het verkeer.

  *** 15 juni -Heidenskipsterdyk te It Heidenskip: vanaf de komgrens noordzijde tot en met huisnummer 27 HALVE RIJBAAN AFGESLOTEN  (15 juni ca. 07.30 uur tot 16.00 uur) Lees verder

   

  Gemeente Súdwest-Fryslân, verkeershinder door aanbrengen slijtlaag op diverse locaties, 16-05 t/m 19-05 2017

  Vanaf dinsdag 16 mei tot en met donderdag 25 mei 2017 is er sprake van ernstige verkeershinder op diverse locaties in gemeente Súdwest-Fryslân voor al het verkeer. Lees verder

   

  Retributieregeling Gemeente Súdwest Fryslân    (23-01-2017)

  Betreft WOZ aanslag 2016 voor niet woningen.                                                                 

  Ondernemers, boeren, scholen, zorginstellingen,  zorgboerderijen,  Bed & Brochjes  in It Heidenskip hebben vaak zonder er erg in te hebben een opslag  betaald van € 60,00 per  € 100.000 WOZ waarde  aan de gemeente voor het ondernemersfonds.

  Meestal betreft dit een bedrijfsgebouw loods en of boerderij met een bedrijfs-  agrarische bestemming.

  Deze opslag kunt u nog t/m 31-03-2017 terug vragen (retributie)

  Wie wel,  wie niet?        U kunt dit zelf eenvoudig controleren.

  Lees verder

   

  Verkeershinder deel Heidenskipsterdyk en deel Koaidyk, 07-12 t/m 21-12 2016

  Vanaf woensdag 07 december t/m woensdag 21 december 2016 is er sprake van verkeershinder op een deel van de Heidenskipsterdyk en een deel van de Koaidyk bij It Heidenskip. De aan het werk grenzende woningen zijn tijdens de werkzaamheden wel bereikbaar.

  Lees verder

   

  Nieuwsbrief oktober 2016

  lees de pdf versie

   

  In de wijk is de burger meester!

  Met deze oneliner wil ik u aandacht vragen voor het fenomeen ”Samen voor een veilige buurt”. Zoals u wellicht uit de pers heeft kunnen vernemen is dit in Nederland in opkomst. Wat de bedoeling is, is dat u als burger in uw woonomgeving oog krijgt voor verdachte situaties.

  Lees verder

   

  Open Dag Gemeente Súdwest-Fryslân (2016)

  Beste minsken,

  Bij de gemeente leeft het idee om in 2016 eens een Open Dag te organiseren voor de eigen inwoners van de Gemeente Súdwest-Fryslân.

  We willen graag iedereen de kans bieden om eens een kijkje achter de schermen te nemen bij bijvoorbeeld de reiniging of groenbeheer. Of bij de medewerkers van handhaving, milieu of duurzaamheid. En hoe gaat het er toe op burgerzaken als je een paspoort of rijbewijs aanvraagt? Of waar zit de gemeentesecretaris en kun je zomaar een afspraak met hem maken? Of met de burgemeester? En wie regelt de brugtijden en zijn de havens van de gemeente? En het nieuwe gemeentehuis, wanneer is dat klaar?  

  Hier boven een aantal zaken die wij zo kunnen bedenken voor een Open Dag, maar wat willen onze inwoners zelf zien? Waar zijn zij nieuwsgierig naar?  

  Hebben jullie ideeën, zijn jullie nieuwsgierig naar hoe bepaalde zaken worden geregeld bij de gemeente. Schroom dan niet om deze aan te dragen. Als inwoners hebben wij nu de kans om tijdens deze mogelijk te organiseren Open Dag door de gemeente, een kijkje achter de schermen te krijgen.

  Ideeën, suggesties en dergelijke kunnen tot eind maart gemaild worden naar teamsdb@sudwestfryslan.nl

  Doarpsbelang It Heidenskip
  (geplaatst 7 maart 2016)


  Gemeente Súdwest-Fryslân zoekt nieuwe leden voor de Fairtrade werkgroep

  Gemeente Súdwest-Fryslân heeft in 2015 de titel Fairtrade Gemeente behaald. Nu wil de gemeente samen met de lokale werkgroep nieuwe acties gaan voeren om gemeente, bedrijven, organisaties en inwoners nog meer Fairtrade te maken.

  lees verder


  Reflecterende huisnummerpaaltjes

  In geval van schade aan de reflecterende huisnummerpaaltjes is de bewoner aansprakelijk. Onderdelen voor (eventuele) reparatie zijn te verkrijgen via www.huisnummerpaal.nl

  De reflecterende paaltjes in het buitengebied van It heidenskip zijn betaald uit het kernenfonds en destijds gratis verstrekt aan de bewoners. (geplaatst 28-11-2013)


  De
  buurt-boa: handhaver en toezichthouder in uw buurt

  Dienstbaar door daadkracht!

  De buurt-boa’s van de gemeente Súdwest-Fryslân zijn ondergebracht in het team Handhaving en Toezicht Publiek Domein. Voor de voormalige gemeente Nijefurd is de buurt-boa Jan Boersma en voor de voormalige gemeente Wûnseradiel is dit René Kuipers. Zij vervangen elkaar bij afwezigheid.

  Wat is en doet de buurt-boa:

  De buurt-boa is het aanspreekpunt in uw buurt. Hij wordt structureel ingepland voor zijn buurt/gebied om zo een herkenbaar en vertrouwd gezicht te worden voor de inwoners van zijn buurt/gebied.

  Hij draagt in samenwerking met andere partners, waaronder de buurtagent, zorg voor de veiligheid, leefbaarheid en de aanpak van verloedering en overlast in uw directe woonomgeving. De buurt-boa vervult voor de politie in het algemeen en voor de buurtagent in het bijzonder, de oor- en oog functie.

  Voor taken en bereikbaarheid: lees verder

   
  Dorpsvisie: It Heidenskip, moai sa!

  Eigenlijk is It Heidenskip, ooit betiteld als “Streek fan lân, wyn en wetter”, meer een uitgestrekte, dun bevolkte landstreek dan een dorp.

  Fraai gelegen aan de Fluessen, tussen Workum en Koudum, op een steenworp afstand van het Gaasterland, is in dit typisch Friese stukje land een perfecte symbiose ontstaan tussen het traditionele en moderne boerenleven, de prachtige Friese natuur en mensen die zich hier hebben gevestigd vanwege de rust en openheid van deze gemeenschap.

  It Heidenskip is een oase van rust en ruimte in de jachtige wereld om ons heen, ‘s avonds is het er nog echt stil en donker en de drukte en de stress van het hedendaagse bestaan lijken hier ver weg te zijn.

  De belangen van de inwoners van It Heidenskip worden behartigd door de "Feriening foar Doarps- en Streekbelang”. Deze vereniging bestaat in 2006 zestig jaar en heeft onder meer als taak het overleggen met de Gemeente Nijefurd over zowel technische als beleidsmatige zaken.

  Deze dorpsvisie is opgesteld om de belangen van alle inwoners beleidsmatig zo goed mogelijk te kunnen behartigen en moet worden gezien als een werkdocument voor Dorps- en Streekbelang, zodat deze zelf actiepunten kan oppakken en gericht kan reageren op plannen van gemeentelijke en provinciale overheden.

  Deze dorpvisie is gemaakt door een werkgroep van twaalf personen, waarvan twee bestuurs­leden van Dorps- en Streekbelang. De basis vormen keukentafelgesprekken in het najaar van 2005 waaraan ruim 25 procent van de inwoners heeft deelgenomen. Ook de jeugd is hierbij betrokken door de onderwerpen van de keukentafelgesprekken in de verschillende jeugd­cara­vans te bespreken.

  Voor de keukentafelgesprekken is gebruik gemaakt van werkbladen van de Feriening Lytse Doarpen, waardoor in alle groepen dezelfde onderwerpen in dezelfde volgorde zijn besproken. De verslagen daarvan zijn door de werkgroep verder uitgewerkt en in concept ter becom­mentariëring in de Buurtsbode gepubliceerd. De reacties en opmerkingen zijn door de werk­groep beoordeeld en zoveel mogelijk verwerkt in de definitieve tekst.

  De visie is gepresenteerd tijdens de jaarvergadering van Dorps- en Streekbelang op 21 maart 2006.

  Namens de werkgroep Dorpsvisie It Heidenskip,

  Ida de Boer-Hylkema, voorzitter

  Maart 2006

  Lees verder

   
  Wenje yn It Heidenskip  (project 2006 - uitgewerkt in 2008)

  Het woningbouwthema uit de in 2006 verschenen Dorpsvisie is verder uitgewerkt, met veel nieuwe en vaak verrassende voorstellen. De gemeente Nijefurd en de provincie Friesland ondersteunen de totstandkoming van deze woonvisie.

  ‘Wenje yn It Heidenskip’ is uitgevoerd in het kader van het project ‘Wenje yn Súdwest’ van Stichting Doarpswurk. Zeven dorpen in de Zuidwesthoek kregen bij dit project de mogelijkheid om een eigen woonvisie formuleren, die kan worden ingebracht bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid. Zij worden daarbij ondersteund door Doarpswurk en externe deskundigen. Het projectdoel is het stimuleren van de discussie over de kwaliteit van het wonen en de woningbouw, waarbij het dorp zelf de kwaliteitscriteria aanlegt. Een proces van onderop, dat mogelijk is door financiële bijdragen uit het programma Plattelandsprojecten van de provincie en het Europese programma LEADER+.

  De zeven dorpen liggen in het aangewezen Nationaal Landschap, waar behoud en ontwikkeling van landschapswaarden voorop staat en woningbouw afgestemd wordt op de natuurlijke aanwas van de bevolking. Juist in dergelijke gebieden is het van belang om met een goede woonvisie te komen, die kan rekenen op een breed draagvlak onder de bevolking. De bewoners van It Heidenskip hebben dat op een heel eigen manier uitgewerkt. Het gaat hier om een echt plattelandsgebied, met een vijftigtal ‘pleatsen’ en enkele kleine buurten.
  Ongeveer tien jaar geleden strandde een woningbouwplan bij Brânburren, wat voor verdeeldheid in de gemeenschap heeft gezorgd. De gemeente Nijefurd heeft nu voor It Heidenskip geen woningcontingent beschikbaar, terwijl er wel een lokale vraag is naar woningen bij jongeren en senioren. Ondanks de schijnbaar beperkte mogelijkheden is de werkgroep Wenje er in geslaagd om een woonvisie uit te werken met verrassende voorstellen voor woningbouw en verbetering van de woonkwaliteit.

  Lees verder

   

  50 jaar Dorpshuis (1962-2012) lezen

   

  Notulen Jaarvergadering Feriening foar Doarps- en Streekbelang It Heidenskip.

  Notulen 2018

  Notulen 2017

  Notulen 2016

  Notulen 2015

  Notulen 2014

  Notulen 2013

  Notulen 2012

  Notulen 2011

  Notulen 2010

  Notulen 2009 (uittreksel)

  Notulen 2008

   


  Presentatie website  • De Wolvetinte
  • Slapen in It Heidenskip
  • Wereldwinkel
  • Yn.Ge.Wikkel
  • Bouwkundigburo Kampen
  • roeloffopma.nl
  • Ytsen Renema
  • Skerven
  • Buma
  • Ida Hylkema
  • Houtkachelwarmte
  • Gebr. Van der Wal  it-heidenskip.nl - Makke troch Roelof Fopma.nl