• Doarps- en streekbelang It Heidenskip
 • Toeristische informatie
 • Geschiedenis
 • Informatie van Dorps- en Streekbelang voor in- en omwonenden It Heidenskip

  Feriening foar Doarps- en Streekbelang It Heidenskip 

  De vereniging is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
  Het bestuur van de Vereniging voert haar taak vrijwillig uit en ontvangt daarvoor geen beloning.

  Secretaris: Dhr. K. van der Beek, Heidenskipsterdyk  14, 8724 HS It Heidenskip
  Telefoon: 06-28142478
  Email: dorpsbelang@live.nl

  RSIN/Fiscaal nr. : 816208463
  KVK nr. : 01084698


  Bestuurssamenstelling:

  Voorzitter: Dhr. H. van der Velde 
  Secretaris: Dhr. K. van der Beek
  Penningmeester: Dhr. J de Boer
  Algemeen bestuurslid: Mevr. N Schraa
  Algemeen bestuurslid: Mevr. M. de Vries-Siemensma

  Voor meer informatie over de vereniging, zie onder: 'INFORMATIEF'.
  Voor meer informatie over de werkgroepen, zie onder 'ADRESSEN' , algemeen.
  Voor de notulen van de jaarvergaderingen, zie onderaan deze pagina.

  Beleidsplan: klik hier

  Financiële verantwoording 2020
  Financiële verantwoording 2021
  Financiële verantwoording 2022

  Verslag van de activiteiten: 

  Jaaroverzicht 2019-20-21-22
  Jaaroverzicht 2018
  Jaaroverzicht 2016
  Jaaroverzicht 2015 
  Jaaroverzicht 2014
  Jaaroverzicht 2013
  Jaaroverzicht 2012


  Notulen Jaarvergadering Feriening foar Doarps- en Streekbelang It Heidenskip.

  Notulen 2024
  Notulen 2023
  Notulen 2022

  Notulen 2018
  Notulen 2017
  Notulen 2016
  Notulen 2015
  Notulen 2014
  Notulen 2013
  Notulen 2012
  Notulen 2011
  Notulen 2010
  Notulen 2009 (uittreksel)
  Notulen 2008

   
  50 jaar Dorpshuis (1962-2012) lezen 


  Presentatie website

     • Ida Hylkema
  • roeloffopma.nl
  • Gebr. Van der Wal
  • Slapen in It Heidenskip
  • Ytsen Renema
  • Buma
  • Houtkachelwarmte
  • Bouwkundigburo Kampen
  • Wereldwinkel
  • Yn.Ge.Wikkel
  • De Wolvetinte
  • Skerven  it-heidenskip.nl - Makke troch Roelof Fopma.nl