• Nieuws
 • Agenda
 • Regio nieuws
 • Regio agenda

 • Nieuws archief
 • 18 - 01 - 2021 - Actie nestkastjes groot succes


  Gjin wenningneed bij fûgelfamyljes yn It Heidenskip. Sneon 16 jannewaris ha frijwilligers mear as 125 fûgelhúskes ferdield en foar in grut part en fuort ophongen. De aksje wie opset troch de bioferskaatgroep en de fierljepferiening. Der wie safolle belangstelling, dat der op it lêste momint noch in protte kastkes bijmakke waarden. Mei 3 teams binne de kastkes ophongen. De aksje is tige slagge en de earste fûgels ha al in kastke ynnaam.

   

    Terug  • De Wolvetinte
  • Wereldwinkel
  • Houtkachelwarmte
  • Bouwkundigburo Kampen
  • Gebr. Van der Wal
  • Yn.Ge.Wikkel
  • roeloffopma.nl
  • Ida Hylkema
  • Buma
  • Ytsen Renema
  • Slapen in It Heidenskip
  • Skerven  it-heidenskip.nl - Makke troch Roelof Fopma.nl